Blog

Animation trong ReactJs

Hôm nay mình sẽ chia sẽ về cách mình sử dụng animation trong ReactJs. Nếu chúng ta quen làm với jquey hay những framework cũ như AngularJs, knockout, … thì ReactJs sẽ làm hơi khác một chút (vì lý do ReactJs sử dụng virtual dom) . Cách dễ nhất là sử dụng react-transition-group. Mình sẽ…

Câu hỏi phỏng vấn ReactJs

Hôm nay không viết về code nữa mà mình sẽ tổng hợp những câu hỏi kỹ thuật thường gặp khi phỏng vấn về React. Một số khái niệm về React. React là gì? React là một thư viện front-end được Facebook phát triển từ năm 2011. React được open-source từ năm 2015, và bây giờ…

React Hooks – Loading data

Hiện nay sử dụng React Hook làm cho component trở nên gọn nhẹ và tiết kiệm được nhiều dòng code. React Hook đã đem đầy đủ life cycle của React lên cho functional component. Dưới đây là cách sử dụng useEffect để tải dữ liệu cho component. 1. Tải dữ liệu khi First-Load. Ta có…

React Components

Component là gì ? Những framework và lib hiện nay đều theo xu thế viết component, vậy component là gì? Đơn giản component là một class hoặc một function viết bằng javascript, nó có thể (hoặc không) nhận input, và trả về một element. Trong trường hợp React, component sẽ trả về một React Element,…

React và Heroku

Đầu tiên khởi tạo website bằng react cli Sau khi tạo xong thì vào chạy thử web trên localhost Browser tự động mở ra http://localhost:3000/ với logo của react là thành công bước đầu. Bây giờ mình sẽ host website này lên heroku. Login vào heroku (yêu cầu phải cài đặt trước heroku-cli): Tạo heroku…

Khởi đầu với Heroku

Cài đặt heroku-cli: Clone started template Đem code bỏ vào node-js-getting-started (có thể đổi tên lại thành gì đó cho đẹp hơn) Tạo heroku app Code gì đó, commit code và push lên heroku Để xem page online:


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.